Harskamp

Het Harskamper Intraden Boeck - Harskamper Bronnen deel 1
PDF – 15,4 MB 1373 downloads

Voor meer informatie verwijs ik u naar mijn website:

HARSKAMPER BRONNEN: www.harskamperbronnen.nl 

 

De Veluwse plaats Harskamp kent een lange geschiedenis. De eerste vermelding van de plaatsnaam Harskamp gaat terug tot de eerste helft van de 14e eeuw, rond het jaar 1325.

Opgravingen in en rond Harskamp bewijzen dat er al eeuwen daarvoor sprake was van bewoning. Najaar 2013 hebben archeologische opgravingen plaats gevonden rond de oude hoeve Smachtenburg, tussen de Smachtenburgweg en de Harskamper Engweg. Hier is een woonzorgcentrum gebouwd. Het onderzoek heeft overblijfselen van boerderijplattegronden uit de Late Bronstijd, de vroege IJzertijd (1000-500 voor Chr.) en de late Middeleeuwen opgeleverd.

Uit de late Middeleeuwen zijn resten van een nederzetting terug gevonden.

Mijn onderzoek naar de geschiedenis van de molen in Harskamp levert veel gegevens op over Harskamp en haar inwoners. In de komende tijd wil ik op deze pagina oude bronnen, transcripties en oude foto's en kaarten met betrekking tot Harskamp plaatsen. Ook nu zijn aanvullingen welkom!

Op het tabblad TRANSCRIPTIES zijn de eerste beleningen betreffende Huis Harskamp al te vinden.

 

HARSKAMPER BRONNEN

Begin 2019 is een nieuwe boekenserie gestart: Harskamper Bronnen. Deze boekjes zullen zogenaamde transcripties (letterlijke vertalingen) van oude historische bronnen bevatten. Het eerste deel verscheen begin februari 2019 op papier. Deze papieren versie is tegen drukprijs te bestellen (circa 25 euro). Deel twee is in april 2020 in druk verschenen. Deel 1 en 2 zijn GRATIS te downloaden via de knop links onder de afbeelding van de omslag!

De  komende onderwerpen zijn:

Deel 3 - Beleningen van het adellijke Huize Harskamp 1390-1765

Deel 4 - Het tweede Harskamper Rekeningboek 1638-1654

Deel 5 - Het Aenstoter of Otterlosche Bosch 

 

Mijn dank voor diverse transcripties gaat uit naar Dick Ruhe, Josien Mielekamp, Evert de Jonge, Peter van den Born en Anton Zeven.

 

Rekeningboek Huize Harskamp - Harskamper Bronnen Deel 2
PDF – 25,4 MB 1225 downloads
1415 - Schattingsregister met inwoners van Harskamp in het jaar 1415
PDF – 79,8 KB 1383 downloads
1440 - 1557 Renten van de Custerie in die Kercke tot Otterloe
PDF – 1,2 MB 1399 downloads
1495 - Kohier van de omslag van de 5e pondschatting in het ambt Ede - De Aenstoot
PDF – 164,0 KB 1300 downloads
1541 - Kohieren van de omslag van pondschatting in steden en ambten op de Veluwe - De Aenstoot
PDF – 531,6 KB 1328 downloads
1547 1559 Inwoners Van Harskamp
PDF – 40,2 KB 756 downloads
1549 - 1550 Schatting van den Aenstoit
PDF – 283,0 KB 1321 downloads
1557 - 1604 Kerckenboick Ten Aenstoet
PDF – 364,3 KB 1314 downloads
1593 - Transcriptie Schildschatting Aanstoot 1593
PDF – 351,9 KB 1275 downloads
1628 - Inwoners van Harskamp, Otterlo en Wekerom
PDF – 192,1 KB 1494 downloads
1698 + 1708 Inwoners in Harskamp en Otterlo in bruikschattingslijsten
PDF – 186,8 KB 1506 downloads