Home » Harskamp

Harskamp

De Veluwse plaats Harskamp kent een lange geschiedenis. De eerste vermelding van de plaatsnaam Harskamp gaat terug tot de eerste helft van de 14e eeuw, rond het jaar 1325.

Opgravingen in en rond Harskamp bewijzen dat er al eeuwen daarvoor sprake was van bewoning. Najaar 2013 hebben archeologische opgravingen plaats gevonden rond de oude hoeve Smachtenburg, tussen de Smachtenburgweg en de Harskamper Engweg. Hier wordt een woonzorgcentrum gebouwd. Het eerste onderzoek heeft overblijfselen van boerderijplattegronden uit de Late Bronstijd, de vroege IJzertijd (1000-500 voor Chr.) en de late Middeleeuwen opgeleverd.

Uit de late Middeleeuwen zijn resten van een nederzetting terug gevonden.

Mijn onderzoek naar de geschiedenis van de molen in Harskamp levert veel gegevens op over Harskamp en haar inwoners. In de komende tijd wil ik op deze pagina oude bronnen, transcripties en oude foto's en kaarten met betrekking tot Harskamp plaatsen. Ook nu zijn aanvullingen welkom!

Op het tabblad TRANSCRIPTIES zijn de eerste beleningen betreffende Huis Harskamp al te vinden.

 

Mijn dank voor diverse transcripties gaat uit naar Dick Ruhe, Josien Mielekamp, Evert de Jonge, Peter van den Born en Anton Zeven.

PDF
1415 Schattingsregister met inwoners van Harskamp in het jaar 1415
PDF [79.8 KB]
Download (58 downloads)
PDF
1440 1557 Renten van de Custerie in die Kercke tot Otterloe
PDF [1.2 MB]
Download (62 downloads)
PDF
1495 Kohier van de omslag van de 5e pondschatting in het ambt Ede De Aenstoot
PDF [164.0 KB]
Download (46 downloads)
PDF
1541 Kohieren van de omslag van pondschatting in steden en ambten op de Veluwe De Aenstoot
PDF [531.6 KB]
Download (41 downloads)
PDF
1549 1550 Schatting van den Aenstoit
PDF [283.0 KB]
Download (31 downloads)
PDF
1557 1604 Kerckenboick Ten Aenstoet
PDF [364.3 KB]
Download (36 downloads)
PDF
1593 Transcriptie Schildschatting Aanstoot 1593
PDF [351.9 KB]
Download (32 downloads)
PDF
1628 Inwoners van Harskamp, Otterlo en Wekerom
PDF [192.1 KB]
Download (149 downloads)
PDF
1698 + 1708 Inwoners in Harskamp en Otterlo in bruikschattingslijsten
PDF [186.8 KB]
Download (89 downloads)